Kitesurfen Waddenzee mag toch hele jaar

Vier kitesurfgebieden in het Friese deel van de Waddenzee blijven toch open in de winter. Een voorgestelde maatregel is teruggedraaid.

Het gaat om kitesurflocaties aan de randen van de Waddenzee: het Westerzeedijkstrand bij Harlingen, het Groene Strand op Terschelling, de westkant van de veerdam bij Nes op Ameland en de Hoek van de Bant tussen Moddergat en Lauwersoog.

Op deze plekken wilden de beheerders van het Waddengebied – onder meer Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, Economische Zaken en Defensie – het kitesurfen voortaan alleen toestaan in het voorjaar en de zomer. Begin dit jaar werd in een eerste versie van het zogeheten Natura 2000-beheerplan voorgesteld om de vier gebieden in de winter op slot te gooien; van 1 september of 1 oktober tot 1 april. Wadvogels hebben rust nodig, vandaar de maatregel.

Beheerplan

Maar in de definitieve versie van het nieuwe beheerplan komen de beheerders hier nu op terug, na (soms boze) reacties van onder meer kitesurfverenigingen. ,,Daar hebben wij naar geluisterd’’, zegt Aante Nicolai van Rijkswaterstaat, dat als grootste beheerder in het Waddengebied het beheerplan heeft geschreven. De verstoring van de natuur is op veel plekken beperkt. ,,Kitesurfen in de Waddenzee is in principe verboden, maar wij mogen uitzonderingen maken.’’

Dit gebeurt niet op Vlieland, dat net als Schiermonnikoog geen kitesurfplek heeft aan de Waddenzeekant. Een ondernemer heeft hier wel om gevraagd, maar aan de wadzijde van Vlieland rusten eiders. ,,Voor deze vogelsoort geldt een doelstelling tot verbetering van het leefgebied, waarbij rust van groot belang is’’, zo valt te lezen in het beheerplan.

Het gaat momenteel te slecht met de eiders in het gebied. Nicolai: ,,De hoge vliegers van kitesurfers verstoren over een vrij grote afstand. Het is nu rustig in dat gebied. De provincie, die over de natuur gaat, wil dit zo houden.’’

Geen extra locatie

Ook een extra kitesurflocatie op Ameland komt er niet. Hier willen sportievelingen, naast de westkant van de veerdam bij Nes, ook aan de oostkant van de veerdam kiten. Daar verblijven echter scholeksters, die bij hoogwater op een nabijgelegen hoogwatervluchtplaats rusten. Ook deze vogel mag niet te veel gestoord worden, omdat de ,,trend van de populatie (…) matig negatief is’’.

Op alle Waddeneilanden is kitesurfen toegestaan aan de Noordzeekant, vanaf de ruime zandstranden. Naast de vier Friese gebieden is in de Waddenzee nog één plek om te kitesurfen: op Texel.

Robbentochten in het Waddengebied blijven in het nieuwe beheerplan vrijgesteld van een vergunningenstelsel. Er zijn ongeveer vijftig bedrijven actief met robbentochten, waarvan er zo’n vijftien opereren vanuit Den Oever. Zij moeten zich wel aan bepaalde voorwaarden houden en mogen de dieren niet laten schrikken of opjagen.

 

Bronnen:

http://www.lc.nl/friesland/Kitesurfen-Waddenzee-mag-toch-hele-jaar-21856232.html

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1470989712930797&id=371578419538604

Share This:


Heb jij onze enquete al ingevuld?

Be the first to comment on "Kitesurfen Waddenzee mag toch hele jaar"

Leave a comment