Aankondiging Algemene Leden Vergadering zaterdag 8 april 2017

Datum: zaterdag 8 april 2017 vanaf 09:30 uur tot max 12:00 uur.

Locatie: Zeilschool de Morra, Buorren 31, 8584 VC Hemelum

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag ALV 2016
  3. Terugblik 2016: zie jaarverslag 2016
  4. Financieel verslag en kascommissie
  5. Prijsuitreiking WOO-competitie 2016
  6. Bestuursleden en vrijwilligers gezocht
  7. Bestuursverkiezing
  8. Vooruitblik 2017
  9. Rondvraag
  10. Einde

Share This:


Heb jij onze enquete al ingevuld?

Be the first to comment on "Aankondiging Algemene Leden Vergadering zaterdag 8 april 2017"

Leave a comment