contact

Correspondentieadres:
Kite Club Friesland
Camphuysenstraat 168
9721 KL Groningen

KvK: 65143248

Huidig bestuur:
Marco Jellema – voorzitter
Antina IJska – secretaris
Marco Boersma – penningmeester
Johan van Slooten – algemeen bestuurslid
Jelle de Roos – algemeen bestuurslid

Commissies:
Spotbeheer – Marco Boersma, Johan van Slooten
Evenementen – vacant

Share This: